Agencje pracy na Węgrzech

Pośrednictwo pracy na terytorium Węgier może być świadczone przez podmioty należące do służb zatrudnienia państwa (administracyjnych lub samorządowych) oraz przez autoryzowane prywatne agencje zatrudnienia. Bardzo istotnym elementem prawnym jest fakt , że oszukujący pracy na Węgrzech nie może być w żaden sposób bezpośrednio obciążany finansowo za taką usługę. Za znalezienie pracy zawsze pobiera się opłaty […]

Liczba ludności a praca

Liczba ludności na Węgrzech wynosiła 1 stycznia 2015 roku 9 856 000 osób, co jest wynikiem ciągłego spadku liczby mieszkańców wynoszącego w stosunku do do roku poprzedniego aż 0,2 procenta. W oparciu o dane statystyczne węgierskiego urzędu, liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku od piętnastu do siedemdziesięciu czterech lat liczyła w zeszłym roku wynosiła 4 […]

Brak siły roboczej na Węgrzech

Brak siły roboczej na Węgrzech jest coraz poważniejszym problemem dla tamtejszej gospodarki, co wynika z migracji ludności oraz przyczyn demograficznych. Najwięcej rąk do pracy brakowało w środkowych Węgrzech, które są regionem najszybciej się rozwijającym i oferującym najwięcej miejsc pracy. Według danych statystycznych w tym miejscu brakuje aż osiemnaście tysięcy pracowników Niedostatek siły roboczej daje się […]

Porównywalny do Polski kraj

Węgry to kraj porównywany z Polską w kontekście naszej wspólnej akcesji do Unii Europejskiej oraz wspólnym interesom w tej materii. Co ważne pod względem statystyk Polska i Węgry są na mniej więcej tym samym poziomie. Dotyczy to zarówno przede wszystkim rynku pracy na Węgrzech. Zarobki w tym kraju są bardzo podobne do naszych, podobnie jak […]

Językowe potyczki.

Ogłoszenie o pracy zagranicą znalazłem w internecie. Nie określono wysokich wymagań, a warunki pracy i wynagrodzenie były zaskakująco doskonałe. Z moim wykształceniem średnim w Polsce ani na awans, ani też na dobre stanowisko nie mogłem liczyć. Tak więc wyjechałem. Muszę przyznać, że praca na Węgrzech przez przypadek odmieniła moje życie. Pierwszy dzień w stolicy Węgier […]